Política de Privacitat

reformesPREBAC,s.a., amb domicili a Barcelona , Carrer Diputació , n º 468, 08013 BARCELONA , amb CIF A62423314 posa a disposició al seu lloc web www.prebac.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Aquest document regula la utilització del servei que reformesPREBAC,s.a. facilita als usuaris d'aquest lloc web , el que implica el coneixement i l'acceptació d'aquestes normes i condicions per part d'aquests.

reformesPREBAC,s.a. està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33.251 , Foli 156 , Full B - 227.473 , en data 8 de febrer de 2001.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web i els seus continguts, es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial i de marques o patents.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a reformesPREBAC, sa. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de reformesPREBAC, sa.

Queda terminantment prohibit enllaçar www.prebac.com amb un altre lloc web que inclogui continguts o informacions difamatòries, obscenes o il·lícites.

CLÀUSULA DE DRETS D'AUTOR I DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Correspon a reformesPREBAC,s.a., l'exercici exclusiu dels drets d'autor referents a les pàgines d'aquest lloc web i qualsevol acte de distribució o comunicació pública , reproducció o emmagatzematge total o parcial , s'ha de fer amb el previ consentiment de reformesPREBAC,s.a.

Aquest lloc web conté , o pot contenir , enllaços a altres pàgines web gestionades per tercers . L'objectiu d'aquests enllaços és el de facilitar als usuaris d'altres fonts d'informació existents a la xarxa que puguin ser-los d'interès.

reformesPREBAC,s.a. , no es fa en cap cas responsable de la informació referenciada en aquests links pel que l' usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que regeixin en els mateixos.

reformesPREBAC,s.a., no garanteix que el seu lloc web es trobi sempre operatiu , ni que els seus continguts siguin complets o exactes de forma permanent.

reformesPREBAC,s.a., no es fa responsable dels danys o perjudicis , directes o indirectes , derivats de l'ús o de la informació descrita en aquest lloc web.

Per tant, reformesPREBAC,s.a. es reserva el dret de modificar les especificacions dels productes i serveis d'aquest lloc web.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per aquest lloc web de reformesPREBAC,s.a. confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten , des de la navegació per les pàgines d'aquest lloc web , totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de reformesPREBAC,s.a. proporcionen gran diversitat d'informació , serveis i dades . L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web . Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

I. La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per reformesPREBAC,s.a. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs . També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

II. L'ús de de la informació , serveis i dades ofertes per reformesPREBAC,s.a. contràriament a allò disposat per les presents condicions , la Llei , la moral, els bons costums o l'ordre públic , o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

reformesPREBAC,s.a. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web , ni de qualsevol possible operació comercial que l'usuari realitzi amb alguna d'elles , i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica , exactitud , veracitat , validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços que conté aquest lloc web.

reformesPREBAC,s.a. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol dany que , als usuaris del seu lloc web , pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.

En conseqüència , reformesPREBAC,s.a. no es fa responsable, en cap cas , dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

MODIFICACIONS

reformesPREBAC,s.a. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes , sense previ avís, en el contingut d'aquest lloc web . Tant pel que fa als continguts d'aquest lloc web , com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través d'aquest lloc web , de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

ACCIONS LEGALS , LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals estan reglamentades per la legislació espanyola . Les parts se sotmeten , a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur , als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

reformesPREBAC,s.a. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines Web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.